Faktoring eksportowy
Faktoring
Faktoring eksportowy

Faktoring eksportowy

Czym jest faktoring eksportowy?

Faktoring eksportowy to narzędzie, po które sięgają przedsiębiorcy sprzedający swoje towary i usługi odbiorcom zagranicznym. Służy on zarówno poprawie płynności finansowej, jak i zwiększeniu bezpieczeństwa transakcji.

Kalkulator
Loading...

Faktoring eksportowy ma zastosowanie w rozliczeniach nie tylko z odbiorcami z Unii Europejskiej, ale też krajów takich jak Chiny (i innych z Dalekiego Wschodu) i państwa obu Ameryk oraz Afryki.

Faktoring eksportowy dotyczy rozliczeń w najpopularniejszych walutach, ale nie ogranicza się wyłącznie do nich – akceptowane są transakcje bardziej egzotyczne pod tym względem, jak też sprzedaż oparta o weksle.

Faktoring eksportowy może być realizowany w formie faktoringu pełnego. W tym przypadku oprócz finansowania klient uzyskuje też limit ubezpieczeniowy dotyczący danego odbiorcy, który zostaje też zweryfikowane pod kątem wiarygodności i dyscypliny płatniczej. To rozwiązanie dobre dla tych firm, które chcą zacząć współpracę z nowymi odbiorcami.

Faktoring eksportowy może też opierać się o rozwiązanie znane jako „system 2 faktorów”, gdzie transakcja przebiega przy współpracy faktora działającego w Polsce oraz firmy faktoringowej operującej w kraju kontrahenta.

Faktoring eksportowy to dobre narzędzie zarówno dla firm, które obawiają się zagrożeń wynikających z oferowania odroczonego terminu płatności odbiorcy zagranicznemu, jak i tych, które mają wielu kontrahentów, a chcę usprawnić współpracę z nimi, na przykład wydłużając im terminy płatności.

Powiązane strony: