Finansowanie przedsiębiorstw
Finansowanie przedsiębiorstw
Finansowanie przedsiębiorstw

Finansowanie przedsiębiorstw

Co oznacza finansowanie przedsiębiorstw?

Finansowanie przedsiębiorstw może być realizowane na wiele sposobów. Jesteśmy w stanie proponować rozwiązania zarówno z zakresu finansowania bieżącego, jak i inwestycyjnego.

Kalkulator
Loading...

Produkty, po które sięgają nasi klienci to głównie rozwiązania z zakresu związanego z należnościami, ale także kredyty obrotowe, inwestycyjne oraz bardziej złożone rozwiązania dopasowane do potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Faktoring pozwala na odblokowanie środków z faktur wystawianych z odroczonymi terminami płatności, poprawia płynność i czyni biznes klienta bardziej konkurencyjnym.

W grę wchodzi zarówno faktoring krajowy, jak i przeznaczony dla odbiorców zagranicznych, przy czym może być to faktoring z regresem bądź pełny, w zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa. Istnieje też rozwiązanie określane jako faktoring odwrotny – w tym przypadku finansowane są transakcje realizowane z dostawcami danego podmiotu. Klient otrzymuje dodatkowy termin na spłatę swoich zobowiązań, a możliwe do uzyskania rabaty z tytułu szybszych niż dotąd płatności pozwalają nierzadko pokryć koszt takiego finansowanie.

Finansowanie przedsiębiorstw może być też oparte o kredyty – dysponujemy rozwiązania zarówno dla firm o dłuższym stażu rynkowym, jak tez zaczynających działalność i nie dysponujących zabezpieczeniami.

Inne możliwości, które daje nam dobra znajomość dostępnych na rynku ofert, to także:

Jeśli dane przedsiębiorstwo nie może pochwalić się dobrymi wynikami finansowymi, droga do finansowania nie jest dla niego zamknięta. Indywidualna analiza każdego przypadku często pozwala na dopasowanie rozwiązania złożonego z kilku elementów, tak aby firma mogła pomyślnie przejść restrukturyzację.

Powiązane strony: