Forfaiting
Forfaiting
Forfaiting

Forfaiting

Czym jest forfaiting?

Kalkulator
Loading...

Forfaiting to rozwiązanie dla przedsiębiorców stosujących długie terminy płatności. Finansujący wykupuje należności wskazane przez klienta, a transakcja ma miejsce przed terminem ich wymagalności. Z reguły jest to transakcja bez prawa regresu, czyli inaczej mówiąc podmiot finansujący bierze na siebie ryzyko potencjalnego braku zapłaty ze strony dłużnika. Klient nie musi zwracać uzyskanych środków finansowych, a działania z zakresu windykacji leżą już po stronie podmiotu finansującego.

Forfaiting jest skierowany zarówno do producentów, jak i dystrybutorów produktów, mogą go stosować także wykonawcy projektów inwestycyjnych. Co ważne, forfaiting bywa stosowany także tam, gdzie odbiorca wymaga nawet kilkuletniego terminu płatności.

Wspólnie z firmą finansującą można ustalić elastyczny harmonogram spłat, akceptowalny przez wszystkie strony transakcji. Rozwiązanie to można stosować także w rozliczeniach z podmiotami budżetowymi, odbiorcami eksportowymi, a także kontrahentami z rynków zagranicznych.

Forfaiting eliminuje uciążliwe oczekiwanie na środki z kontraktów czy umów, a do tego zwalnia też klienta z administrowania należnościami – finansujący zadba zarówno o poprawność rozliczeń, jak i przestrzeganie harmonogramu spłat.

Uzyskanie dostępu do zamrożonych środków poprawia płynność, pozwala też na podejmowanie kolejnych działań sprzedażowych, opartych na poprawionej konkurencyjności. Forfaiting dotyczy zarówno rozliczeń, w których stosowane są faktury, jak i transakcji wekslowych. Kształt transakcji omawiany jest odrębnie dla każdego klienta, co pozwala zachować elastyczność tej formy finansowania.

Powiązane strony: