Wymagana elastyczność

PHU Kaza

Wymagana elastyczność – PHU Kaza
Kalkulator
Loading...

Nasz klient kilkukrotnie starał się o faktoring, jednak swe kroki kierował do faktorow, których produkty nie były dostosowane dla firm jego wielkości i specyfiki.

W czasie rozmów na temat potencjalnego finansowania z tym klientem, zetknęliśmy się z przekonaniem o tym, ze faktoring nie jest rozwiązaniem dostępnym dla malej firmy o dużym rozdrobnieniu sprzedaży. Pogłębioną rozmowa z klientem wskazywała jednak na potencjał tej transakcji i klient zgodził się przyjrzeć propozycjom przygotowanym przez HBFS i współpracujących z nią faktorów.

Szybko okazało się, że można znaleźć firmy faktoringowe spoza głównego nurtu, dla których taka, a nie inna specyfika klienta jest zaleta, a nie wada. Ustalenie warunków współpracy przebiegło pomyślnie i szybko udało się uruchomić finansowanie dla klienta.

Umowa faktoringowa dla naszego klienta była juz odnawiania i wszystko wskazuje na to, że dzięki temu rozwiązaniu podniosła się konkurencyjność przedsiębiorstwa na lokalnym rynku- możliwość oferowania długich terminów płatności jest niebagatelną zaletą.

Czy Państwa firma mogłaby skorzystać na zastosowaniu faktoringu? Dowiedz się, jaki poziom finansowania możesz uzyskać za pomocą naszego kalkulatora factoringowego.

Kalkulacja kosztów faktoringu...