Emaliowany sukces

Emalia Olkusz Sp. z o.o.

Emaliowany sukces - Emalia Olkusz Sp. z o.o.
Kalkulator
Loading...

Emalia Olkusz Sp. z o.o. jest firmą z wieloma tradycjami. Jej historia sięga roku 1907, kiedy to jeszcze w zaborze rosyjskim powstała fabryka. Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku została sprywatyzowana, a w 2003 roku wyodrębniła się z Emalii SA przejmując w całości produkcję naczyń emaliowanych. Mało kto nie ma w domu ich produktów. Zajmuje obecnie czołową pozycję w branży emalierskiej na polskim rynku.

Doskonale zarządzana firma zawsze poszukuje najbardziej efektywnych rozwiązań, również w dziedzinie finansowania. Ekspansja na rynkach w Polsce i za granicą spowodowała nawiązanie współpracy handlowej z wieloma kontrahentami, w tym również z sieciami marketów.

W związku z podpisaniem umowy o współpracy z jedną z największych polskich sieci handlowych, Emalia Olkusz Sp. z o.o. rozpoczęła poszukiwania jak najlepszego rozwiązania do sfinansowania cyklu produkcyjnego oraz dostaw. Ze względu na fakt, iż kontrakt przewidywał odroczone terminy płatności (90 dni), a wartość dostaw w krótkim okresie czasu była dość wysoka, doskonałym sposobem okazał się faktoring.

Hilton-Baird skontaktował Emalię Olkusz Sp. z o.o. z faktorem, który dostosował rozwiązanie finansowania wierzytelności ściśle do potrzeb Klienta. Obecnie firma tuż po transakcji i wystawieniu dokumentu sprzedaży, zamiast czekać na płatność przez kilka miesięcy, już po 24 godzinach od momentu przekazania faktur do Faktora, może korzystać ze środków.

Faktoring umożliwił firmie Emalia Olkusz Sp. z o.o. osiągnięcie takiego poziomu płynności finansowej, która pozwoliła na niezachwiany proces produkcji i sprzedaży. Dodatkowo zabezpieczenie umowy faktoringu tylko wierzytelnościami, pozwala spółce na planowanie oraz realizację nowych inwestycji. Zastosowanie faktoringu nie zmniejszyło zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, wręcz przeciwnie, poprawiło wyniki finansowe.