Polityka prywatności
Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 • Operatorem serwisu www jest Hilton-Baird Financial Solutions Sp. z o.o. , zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000256810, Kapitał zakładowy: 217 300 złotych, NIP: 5213386641. Operator działa w ramach ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), które ma zastosowanie na terenie całej Unii Europejskiej oraz na wszelkich krajowych przepisach, które wprowadzają w życie lub uzupełniają RODO.
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  • Dane dotyczące parametrów typu czas korzystania z serwisu, adres IP.
  • Dane przekazane przez użytkowników oraz zebrane w sposób automatyczny nie są przekazywane podmiotom i osobom trzecim bez zgody użytkowników.
  • Dane podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zlecenia windykacji lub faktoringu lub usługi prawnej itp.
  • Użytkownik zachowuje prawo do dostępu do danych podanych przez niego w formularzach oraz do ich modyfikacji, jak również do ich usunięcia.

2. Informacja o plikach cookies

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Są one używane w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych oraz w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron. Dane te są zabezpieczone przed dostępem do nich osobom nieuprawnionym. Jeśli użytkownik nie chce używać plików cookies, powinien zmienić ustawienia przeglądarki.

3. Udostępnienie danych

 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, a dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prosimy o kontakt pod numerem telefonu 228565345 lub adresem email polska@hiltonbaird.co.uk.