Zarządzanie należnościami
Zarządzanie należnościami
Zarządzanie należnościami

Zarządzanie należnościami

Czym jest zarządzanie należnościami?

Kalkulator
Loading...

Zarządzanie należnościami może stanowić klucz do sukcesu firmy. Nowocześnie kierowana firma musi dysponować narzędziami, które ochronią ją przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z opóźniania płatności przez odbiorców. Dodatkowo, działanie przedsiębiorstwa nie może być zakłócane przez utrudnienia wynikające z dużej ilości faktur w obrocie czy posiadania wielu odbiorców.

Zarządzanie należnościami to cały szereg procesów, które można podsumować jako zapobiegawcze oraz naprawcze.

Po pierwsze, klient otrzymuje narzędzia i wsparcie w zakresie monitorowania spływu należności – kontrolowane są salda wzajemnych rozliczeń, opóźniający się dłużnicy są monitowani i odpowiednio ponaglani.

Po drugie, jeśli dany odbiorca nie przejawia chęci spłaty zobowiązania, wdrażane są procedury windykacyjne. Działania zaczynają się od polubownej, miękkiej windykacji, ale w razie potrzeby mogą trwać aż do skutecznej egzekucji komorniczej.

Zarządzanie należnościami ma na celu zminimalizowanie czasu poświęcanego przez klienta na sprawowanie pieczy nad tym obszarem aktywności przedsiębiorstwa. Co więcej, zarządzanie należnościami może być uzupełnione o dodatkowe finansowanie w postaci faktoringu , co oznacza szybki dostęp do środków zamrożonych w fakturach z długimi terminami płatności.

Powiązane strony: