Zasady i warunki korzystania z hiltonbaird.pl
Zasady i warunki korzystania z hiltonbaird.pl

Zasady i warunki korzystania z hiltonbaird.pl

Ostatnia modyfikacja: 26/03/2019

Niniejsze warunki korzystania z witryny internetowej mają zastosowanie do domeny o nazwie www.hiltonbaird.pl (zwanej dalej „witryną internetową”), wraz z jej podstronami. Operatorem witryny jest HILTON BAIRD FINANCIAL SOLUTIONS SP Z O O, KRS0000256810, REGON 140531772, NIP 5213386641.

Korzystanie z tej witryny internetowej wiąże się z określonymi warunkami. Hilton-Baird Financial Solutions Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że jakiekolwiek dane zgromadzone na tej stronie internetowej oraz wszystkich stronach połączonych z nią odnośnikami nie są ofertą usług żadnego typu, a ich umieszczenie na stronie służy celom informacyjnym.

Hilton-Baird Financial Solutions Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne efekty użycia prezentowanych produktów, usług lub zgromadzonych tu informacji. Wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem treści zawartych na stronie internetowej ponosi użytkownik strony.

Korzystanie z witryny internetowej, informacji na niej zawartych oraz stron połączonych odnośnikami jest równoznaczne z zaakceptowaniem informacji, że przesył danych przez Internet może być narażony na ingerencje osób trzecich i nie jest całkowicie poufny.

Polityka ochrony prywatności

Hilton-Baird Financial Solutions Sp. z o.o dokłada wszelkich starań, by chronić Państwa dane osobowe. Wszelkie dane osobowe wysyłane na niniejszą witrynę internetową będą traktowane zgodnie z Polityką Prywatności, której szczegóły znajdują się pod adresem http://www.hiltonbaird.pl/Polityka-Prywatnosci/.

Informacje, ich jakość i rzetelność

Użytkownik na własną odpowiedzialność polega na materiale zawartym w niniejszej witrynie internetowej. Informacje udostępniane w tej witrynie internetowej mogą podlegać modyfikacjom bez uprzedzenia. Odpowiedzialność za monitorowanie ewentualnych zmian w materiałach i informacjach zawartych w tej witrynie internetowej spoczywa na użytkowniku.

Prawo własności intelektualnej

Wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej dotyczące wszystkich tekstów, ilustracji i innych materiałów zamieszczonych w tej witrynie internetowej (zwanych dalej „treścią”) należą do Hilton-Baird Financial Solutions Sp. z o.o lub zostały tu zamieszczone zgodnie z obowiązującym prawem. Znaki towarowe, znaki usługowe, logo i inne znaki zamieszczone w niniejszej witrynie internetowej stanowią własność Hilton-Baird Financial Solutions Sp. z o.o lub zostały tu zamieszczone za pozwoleniem właściciela. Zabrania się wykorzystywania lub nadużywania znaków towarowych zamieszczonych w niniejszej witrynie internetowej lub w treści materiałów opublikowanych w niniejszej witrynie internetowej w sposób niezgodny z niniejszymi warunkami, bez gody Hilton-Baird Financial Solutions Sp. z o.o.

Odpowiedzialność, wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie informacje oraz zalecenia i porady dostępne w tej witrynie zostały przygotowane w sposób ogólny, bez analizy sytuacji, potrzeb i innych cech jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego. Mają one charakter ogólny, a podejmowanie decyzji w oparciu o informacje zawarte w tej witrynie powinno być poprzedzone analizą sytuacji właściwej dla danego podmiotu. W zakresie dopuszczalnym przez prawo Hilton-Baird Financial Solutions Sp. z o.o nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zobowiązania wynikające z użytkowania tej witryny lub też związane z jakimikolwiek innymi działaniami podjętymi (lub niepodjętymi) przez Hilton-Baird Financial Solutions Sp. z o.o w wyniku otrzymania dowolnej elektronicznej wiadomości lub informacji od użytkownika.

Prawo właściwe

Niniejsze warunki podlegają prawu i interpretacji obowiązującej w Polsce.

Polityka odnośnie wiadomości elektronicznych

Wiadomości e-mail wraz z wszystkimi załącznikami są ściśle poufne i przeznaczone wyłącznie dla adresata. Mogą one zawierać informacje chronione przez prawo, objęte tajemnicą handlową lub inną klauzulą poufności.

Jeśli odbiorca danej wiadomości nie jest zamierzonym adresatem, powinien niezwłocznie poinformować nadawcę i niezwłocznie usunąć ja ze swojego systemu komputerowego. Nie wolno kopiować ani ujawniać treści komukolwiek ani podejmować jakichkolwiek działań na jej podstawie.

E-mail jest nieformalnym sposobem komunikacji i dane w nim zawarte mogą podlegać uszkodzeniu. Hilton-Baird Financial Solutions Sp. z o.o. nie jest w stanie w pełni kontrolować informacji, która jest wysyłana przez Internet. Opinie, wnioski i inne informacje zawarte w wiadomościach należą wyłącznie do autora i nie są stanowiskiem Hilton-Baird Financial Solutions Sp. z o.o. chyba, ze zostały autoryzowane przez reprezentanta spółki niezależnie od treści wiadomości.

Upewnienie się, ze ta wiadomość i jej załączniki nie zawierają wirusów leżą po stronie adresata a Hilton-Baird Financial Solutions Sp. z o.o. zastrzega, ze nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z ich użycia.

Hilton-Baird Financial Solutions Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000256810, Kapitał zakładowy: 217 300 złotych, NIP: 5213386641