Zasady i warunki korzystania z hiltonbaird.pl
Zasady i warunki korzystania z hiltonbaird.pl

Zasady i warunki korzystania z hiltonbaird.pl

Ostatnia modyfikacja: 17/03/2010

Hilton-Baird Financial Solutions Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że jakiekolwiek dane zgromadzone na tej stronie internetowej oraz wszystkich stronach połączonych z nią odnośnikami nie są ofertą usług żadnego typu, a ich umieszczenie na stronie służy celom informacyjnym.

Hilton-Baird Financial Solutions Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne efekty użycia prezentowanych produktów, usług lub zgromadzonych tu informacji. Wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem treści zawartych na stronie internetowej ponosi użytkownik strony.

Korzystanie z witryny internetowej, informacji na niej zawartych oraz stron połączonych odnośnikami jest równoznaczne z zaakceptowaniem informacji, że przesył danych przez Internet może być narażony na ingerencje osób trzecich i nie jest całkowicie poufny.

Polityka odnośnie wiadomości elektronicznych

Wiadomości e-mail wraz z wszystkimi załącznikami są ściśle poufne i przeznaczone wyłącznie dla adresata. Mogą one zawierać informacje chronione przez prawo, objęte tajemnicą handlową lub inną klauzulą poufności.

Jeśli odbiorca danej wiadomości nie jest zamierzonym adresatem, powinien niezwłocznie poinformować nadawcę i niezwłocznie usunąć ja ze swojego systemu komputerowego. Nie wolno kopiować ani ujawniać treści komukolwiek ani podejmować jakichkolwiek działań na jej podstawie.

E-mail jest nieformalnym sposobem komunikacji i dane w nim zawarte mogą podlegać uszkodzeniu. Hilton-Baird Financial Solutions Sp. z o.o. nie jest w stanie w pełni kontrolować informacji, która jest wysyłana przez Internet. Opinie, wnioski i inne informacje zawarte w wiadomościach należą wyłącznie do autora i nie są stanowiskiem Hilton-BairdFianncial Solutions Sp. z o.o. chyba, ze zostały autoryzowane przez reprezentanta spółki niezależnie od treści wiadomości.

Upewnienie się, ze ta wiadomość i jej załączniki nie zawierają wirusów leżą po stronie adresata a Hilton-Baird Financial Solutions Sp. z o.o. zastrzega, ze nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z ich użycia.

Hilton-Baird Financial Solutions Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000256810, Kapitał zakładowy: 217 300 złotych, NIP: 5213386641